Zdobyć środki unijne – RPO – Lubuskie 2020

Wybierając uzyskanie środków unijnych poprzez właściwą realizacje projektu w tym zakresie zmuszeni jesteśmy do wykonania albo wynajęcia doświadczonego zespołu, któremu powierzymy nadzór na działaniami. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPO WP wymagał będzie od nas, bowiem nie tylko przedstawienia projektu, ale także systematyczne przygotowywanie sprawozdań do instytucji przyznającej nam dotację ze środków unijnych. W niektórych, ściśle określonych przypadkach wskazane bywa też zatrudnienie doświadczonej osoby, która będzie czuwała nad postępem realizowanego przez naszą firmę projektu. Takiego rodzaju działania pozwalają nam w wielu sytuacjach na zidentyfikowanie ewentualnego zagrożenia dla naszego projektu przez kogoś z zewnątrz. Kogoś, kto stoi nieco dalej od emocjonalnych zagadnień związanych z wykonaniem i sprawna realizacja projektu. Najczęściej wewnętrzny zespół nie będzie, bowiem w stanie dostrzec pewnych zagrożeń w trakcie prywatnej pracy. Doskonałym rozstrzygnięciem i bardzo specjalistycznym wyjściem z sytuacji jest w tym przypadku wykonywanie audytu zewnętrznego ukazującego twórcom projektu, na jakim etapie zlokalizowana jest one w danej chwili. Audyt ten ułatwi bez wątpienia wykonanie potencjalnych działań wchodzących w zakres typowego kodu naprawczego dotyczącego projektu. Powinien on zostać wykonany przez kompetentna firmę, gdyż jest to szczególnie istotna pomoc w większości realizacyjnych, które wspomaga Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPO WiM.

Więcej: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO.

Comments are closed.